Αίθουσα Ιστορίας

Αίθουσα Ιστορίας

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μια ιδιαίτερη αίθουσα στο σχολείο μας είναι αυτή που προορίζεται για το μάθημα της Ιστορίας. Θέλοντας να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημα πριν από κάποια χρόνια είχαμε αποφασίσει να διαμορφώσουμε έναν χώρο που θα λειτουργεί σαν εργαστήριο με ένα περιβάλλον που θα εμπνέει μαθητές και καθηγητές. Έτσι αρχίσαμε να διαμορφώνουμε μια αίθουσα στον 2ο όροφο του κτηρίου. Επιμεληθήκαμε τη διακόσμηση της με στόχο να αισθητοποιήσουμε το παρελθόν και να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να το βιώσουν νοητά. Διακοσμήσαμε το ταβάνι για να μεταδίδει μια αύρα του μινωικού ανακτόρου, ενώ με κίονες σε απομίμηση και αντίγραφα από ανάγλυφα δώσαμε το στίγμα της κλασικής αρχαιότητας.  Φυσικά παράλληλα η αίθουσα εξοπλίστηκε με τα κατάλληλα και απαραίτητα για τη σύγχρονη διδασκαλία ηλεκτρονικά εποπτικά μέσα.

Τα σχέδιά μας προέβλεπαν να γίνει ο χώρος ένα απόλυτα εξοπλισμένο εργαστήριο για τα μάθημα της Ιστορίας ή ακόμα να εργάζονται  οι μαθητές σε ώρες εκτός του μαθήματος αλλά και να γίνονται εκεί εκδηλώσεις με μικρό κοινό ή και σεμινάρια. Για αυτό σκεφτόμασταν να ολοκληρώσουμε τη διακόσμησή της με την ιστορική γραμμή που θα έχει αναφορές σε όλα τα σημαντικά γεγονότα της ιστορίας, να συγκεντρώσουμε ιστορικούς χάρτες, να δημιουργήσουμε μικρή βιβλιοθήκη με βιβλία αναφοράς για το μάθημα αλλά και ιστορικά μυθιστορήματα και το βασικότερο να την εξοπλίσουμε με αρκετούς υπολογιστές για να εργάζονται οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος,

Δυστυχώς όλα αυτά δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν γιατί προέκυψαν άλλες ανάγκες και η αίθουσα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως μόνιμη αίθουσα διδασκαλίας τμήματος. Τα τελευταία χρόνια δεν χρησιμοποιείται πια για αυτό τον σκοπό και άρα ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση του αρχικού μας σχεδίου!

ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ