Η Βιβλιοθήκη μας

Η Βιβλιοθήκη μας

Η Βιβλιοθήκη μας

Στο ισόγειο του σχολείου μας, απέναντι από τα γραφεία καθηγητών, λειτουργεί από το 2013 δανειστική βιβλιοθήκη.

Οργανώθηκε με πολύ κόπο και μεράκι από τον κ. Καρκάνα Αλέξανδρο, διευθυντή του σχολείου μας από το 2007 μέχρι το 2015.

Ο νυν διευθυντής μας , κ.  Λυμπεράτος Μιχάλης, έχοντας βαθιά την πεποίθηση ότι η Σχολική βιβλιοθήκη  είναι πρώτιστη και βασική ανάγκη για ένα σχολείο,  στηρίζει την προσπάθεια με  αμείωτο ενδιαφέρον. Το 2019 ανέθεσε στην κ. Δήμητρα Τάγγα, καθηγήτρια Πληροφορικής, την οργάνωση,  ταξινόμηση και καταλογογράφηση των βιβλίων,  ενώ παράλληλα φροντίζει για την ανανέωση και ενίσχυσή της με νέους τίτλους.

Πρόκειται για έναν ενιαίο, άνετο και  ευχάριστο χώρο με δύο ξύλινα  βιβλιοστάσια, δύο υπολογιστές, έναν βιντεοπροβολέα, ένα φωτοτυπικό μηχάνημα και πέντε ροτόντες.  Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει  1600  τίτλους Ελλήνων και ξένων συγγραφέων που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα κατηγοριών ( λογοτεχνία, φιλοσοφία, τέχνες, ποίηση, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λ.π.)

Το υλικό της συλλογής διατίθεται για δανεισμό σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Η διάρκεια δανεισμού είναι 15 μέρες. Υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα ο δανεισμός να ανανεωθεί για 15 ακόμη  μέρες.

 

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι:

  1. Να καλλιεργήσει τη σχέση των παιδιών με τον κόσμο του έντυπου λόγου και της εικόνας μέσα από την απόλαυση του διαβάσματος.
  2. Να παρέχει σε όλους τους μαθητές /τριες , ειδικά σε αυτούς που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικοοικονομικά και μορφωτικά στρώματα, έναν χώρο που επιτρέπει την πρόσβαση στην πληροφόρηση.
  3. Να μάθει τα παιδιά να σκέφτονται, να φαντάζονται, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να επιλέγουν. Άλλωστε αυτό θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και υπεύθυνων πολιτών.

 

Επιδιώκουμε :

  1. Να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής.
  2. Να εξοικειώσουμε τους μαθητές/τριες με το βιβλίο και την κοινωνία της πληροφορίας.
  3. Την επικοινωνία και συνεργασία με άλλες σχολικές και δημόσιες βιβλιοθήκες , με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της σχολικής κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η στενή σχέση μας με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Λειβαδιάς , η οποία στέκεται αρωγός στο έργο μας με δωρεές βιβλίων αλλά και φέρνοντάς μας σε επαφή με συγγραφείς, οι οποίοι στον χώρο της βιβλιοθήκης παρουσιάζουν το έργο τους και συζητούν με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε προγράμματα φιλαναγνωσίας.
  4. Να εμπλουτίσουμε τη συλλογή της βιβλιοθήκης μας.

Μιχαηλίδου Βασιλική