Θεατρική σκηνή

Θεατρική σκηνή

Το 2012 στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας χτίστηκε η θεατρική σκηνή 280 θέσεων. Εδώ πραγματοποιούνται όλες οι σχολικές γιορτές αλλά και φιλοξενούνται ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις της πόλης μας.