Εργαστήριο Φυσικής

Εργαστήριο Φυσικής

 

Εργαστήριο φυσικών επιστημών

Το πείραμα είναι ο μόνος κριτής της επιστημονικής “αλήθειας”

– RICHARD FEYNMAN

Το σχολείο μας διαθέτει ένα σύγχρονο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών στο οποίο διεξάγονται πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο διαθέτει διαδραστικό πίνακα, έχει σύνδεση με το Internet και έχει τα κατάλληλα όργανα για την μετωπική διεξαγωγή των πειραμάτων ΦΕ. Διαθέτει πλήρη εξοπλισμό οργάνων και παρασκευασμάτων, καθώς και αναλώσιμων υλικών, ώστε να ασκούνται οι μαθητές σε ομάδες.

Με τον σύγχρονο σχολικό εργαστηριακό εξοπλισμό, οι μαθητές μπορούν να πειραματίζονται σε ομάδες και να μπορούν να ανακαλύπτουν ή να επιβεβαιώνουν τους βασικούς νόμους της φύσης στον χώρο της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας. Εκεί, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την επιστήμη, εξάγουν συμπεράσματα, καλλιεργούν δεξιότητες (σκέψη, παρατήρηση, ανάλυση, σύνθεση), ερμηνεύουν τον κόσμο, αναδεικνύουν ψυχοκινητικές δεξιότητες και δημιουργική σκέψη.

Τα πειράματα σχεδιάζονται από τους καθηγητές του σχολείου, έτσι ώστε να προάγεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία των μαθητών και να αναδεικνύεται ο κοινωνικός ρόλος της επιστήμης. Μέσα από τη διδασκαλία και τον πειραματισμό οι μαθητές λαμβάνουν εφόδια, γίνεται η σύνδεση της επιστήμης με την καθημερινή ζωή, έτσι ώστε να διαμορφώνουμε πολίτες με ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων.

Η μαθησιακή διαδικασία είναι επαρκής και αποτελεσματική, όταν η θεωρία συνδυάζεται με την πράξη. Οι φυσικές επιστήμες είναι άμεσα συνδεδεμένες με το πείραμα. Βασικό εργαλείο για την κατανόηση της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας είναι το εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών.