Εκδήλωση Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εκδήλωση Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οι μαθητές του Σχολείου συγκέντρωσαν ένα πόσο χρημάτων πέραν των δυνατοτήτων τους για τον πολίτη της πόλης μας που τα χρειάζεται.  Ήταν μια χειρονομία απροσχεδίαστη, ανυπόδεικτη, αποκλειστικά  θέμα της ενεργοποίησης  και της αυτό-οργάνωσης των μαθητών. Δεδομένου ότι ήταν συνάρτηση μιας ευρύτερης κινητοποίησης όλης της πόλης σε μια μοναδική στάση κοινωνικής αλληλεγγύης, δεν μπορούμε να μην επικροτήσουμε τη συμβολή των μαθητών μας σε αυτήν (διατέθηκε ακόμα και μέρος των χρημάτων που το 15μελές συγκέντρωσε για την εκδρομή του). Τέτοιες ενέργειες πρέπει να επιβραβεύονται και να τυγχάνουν αντικείμενο ενδιαφέροντος, γιατί συνιστούν μια υπόδειξη στην ευρύτερη κοινωνία και στη σχολική κοινότητα για τη σημασία που έχουν οι χειρονομίες αλληλοβοήθειας και κοινωνικής συνεργασίας, ειδικά στις δύσκολες για όλους σημερινές οικονομικές συνθήκες.

Ο Διευθυντής

Δρ.ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Comments are closed.