Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Στα πλαίσια των διαδοχικών προσπαθειών επίδειξης κοινωνικής αλληλεγγύης στις  οποίες έχει επιδοθεί το σχολείο, και σε αυτές τις γιορτές τήρησε τα «εσκαμμένα»: συγκέντρωσε τρόφιμα για το «Χαμόγελο του Παιδιού» (υποκατάστημα Χαλκίδας), τα οποία και παραδόθηκαν στους εκπροσώπους του. Πολλά ή λίγα, αξία έχει η χειρονομία ως προτροπή για αντίστοιχες δράσεις και ως εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμπαράστασης σε αυτούς που το χρειάζονται. Ιδιαίτερα, στις δύσκολες σημερινές συνθήκες, η κίνηση αυτή αποκτά διπλή σπουδαιότητα ως μια συλλογική μαθητική υπέρβαση.

Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές μας

Η Διεύθυνση του σχολείου

Comments are closed.