ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-18  εκπονήθηκαν  εργασίες από όλους τους μαθητές της Β΄ τάξης , στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας , σταχυολογικά παραθέτω κάποιες από αυτές .

Επιβλέπων καθηγητής: Θηβαίος Λουκάς ,Φυσικός Μ.Sc.

 

https://drive.google.com/open?id=17rRekqY5MQ1_x2Fb6cnqIuyzeIHTqmaB

https://drive.google.com/open?id=1C_MrPq_mj-UDgMFjCub19Td7t7Bzk2K9

https://drive.google.com/open?id=1yOontodmyfgmEgcgNUDq-HxNuiaU_UqU

https://drive.google.com/open?id=1-S7K15yvajg-uF2BsYNLUiAi6TsxFEp7

https://drive.google.com/open?id=1h2Dr8wvEu_Sez7MtXkxpcSHYs8AKhVP0

https://drive.google.com/open?id=1Q_FefiXY8aYDo5bt191hG4TBylNHF38g

https://drive.google.com/open?id=1s6qh00PTgVXwdOjA-sOLRLhvkbFuodNz

https://drive.google.com/open?id=15iCcQIjoIi1Q-mfV9Xe3tpBhGwPljIYX

https://drive.google.com/open?id=1BMZ6T9Z46_4ms4VgyN3a5qBbadKNub48

Comments are closed.