ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Β4 ΚΑΙ ΤΟΥ Γ2 (Κορογιάννου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Β4 ΚΑΙ ΤΟΥ Γ2 (Κορογιάννου)

Έχουν αναρτηθεί νέες εργασίες  για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και την Ελένη στο e class. Εγγραφείτε για να κάνετε τις ασκήσεις!!
 
Σε ευχαριστώ!
Comments are closed.