6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η αφίσα δημιουργήθηκε  στο πλαίσιο του Σχεδίου  Δράσης:
«Πρόληψη και μείωση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού».

Comments are closed.