4ο Κυνήγι του Κρυμμένου Αη Βασίλη

4ο Κυνήγι του Κρυμμένου Αη Βασίλη

Το σχολείο μας συμμετείχε ενεργά στο 4ο Κυνήγι του Κρυμμένου Αη Βασίλη ,

την Κυριακή  17 Δεκέμβρη 2017 , με ομάδα μαθητών εθελοντών που βοήθησε στην διεξαγωγή της όλης δράσης .

Συντονίστρια : Γερακοπούλου Βασιλεία

Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός

Comments are closed.